Sør-Korea

Sør-Korea har en befolkning på 50 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 97 000 km2. Forventet levealder er 81 år, og med BNP per kapita på USD 27221, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 2,6%, og var på totalt USD 1377,8 milliarder (nominelt).
Sør-Korea ligger på 5. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Sør-Korea på en 37. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Sør-Korea i 2015 var på NOK 16,361 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Sør-Korea til en verdi av NOK 25,569 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
5

Norsk utenrikshandel med Sør-Korea