Sri Lanka

Sri Lanka har en befolkning på 20,4 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 62 000 km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 3926, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 4,8%, og var på totalt USD 82,3 milliarder (nominelt).
Sri Lanka ligger på 110. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Sri Lanka på en 83. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Sri Lanka i 2015 var på NOK 67 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Sri Lanka til en verdi av NOK 351 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
110

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Sri Lanka