Thailand

Thailand har en befolkning på 67,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 510 000 km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 5816, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 2,8%, og var på totalt USD 395,2 milliarder (nominelt).
Thailand ligger på 46. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Thailand på en 76. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Thailand i 2015 var på NOK 1,751 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Thailand til en verdi av NOK 3,338 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
46

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Thailand