Australia

Australia har en befolkning på 22,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 7,6 millioner km2. Forventet levealder er 82 år, og med BNP per kapita på USD 56327, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 2,3%, og var på totalt USD 1339,5 milliarder (nominelt).
Australia ligger på 15. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Australia på en 13. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Australia i 2015 var på NOK 2,594 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Australia til en verdi av NOK 805 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
15

Norsk utenrikshandel med Australia