Marshalløyene

Marshalløyene har en befolkning på 0,052 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 180 km2. Forventet levealder er 0 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2015 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Marshalløyene ligger på 143. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Marshalløyene på en n/a. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Marshalløyene i 2015 var på NOK 313 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Marshalløyene til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
n/a
Ease of doing business
143

Norsk utenrikshandel med Marshalløyene