Belgia

Belgia har en befolkning på 11,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 30 000 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 40231, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 1,4%, og var på totalt USD 454 milliarder (nominelt).
Belgia ligger på 42. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Belgia på en 15. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Belgia i 2015 var på NOK 40,671 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Belgia til en verdi av NOK 10,289 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
42

Norsk utenrikshandel med Belgia