Danmark

Danmark har en befolkning på 5,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 42 000 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 52002, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 1,2%, og var på totalt USD 295,1 milliarder (nominelt).
Danmark ligger på 3. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Danmark på en 1. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Danmark i 2015 var på NOK 32,845 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Danmark til en verdi av NOK 35,204 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
3

Norsk utenrikshandel med Danmark