Irland

Irland har en befolkning på 4,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 68 000 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 51289, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 7,8%, og var på totalt USD 238 milliarder (nominelt).
Irland ligger på 18. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Irland på en 18. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Irland i 2015 var på NOK 11,962 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Irland til en verdi av NOK 4,532 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
18

Norsk utenrikshandel med Irland