Island

Island har en befolkning på 0,32 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 100 000 km2. Forventet levealder er 82 år, og med BNP per kapita på USD 50173, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 4%, og var på totalt USD 16,5 milliarder (nominelt).
Island ligger på 20. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Island på en 13. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Island i 2015 var på NOK 3,587 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Island til en verdi av NOK 1,88 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
20

Norsk utenrikshandel med Island