Italia

Italia har en befolkning på 59,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 294 000 km2. Forventet levealder er 82 år, og med BNP per kapita på USD 29847, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 0,8%, og var på totalt USD 1814,7 milliarder (nominelt).
Italia ligger på 50. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Italia på en 61. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Italia i 2015 var på NOK 7,417 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Italia til en verdi av NOK 18,431 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
50

Norsk utenrikshandel med Italia