Malta

Malta har en befolkning på 0,419 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 320 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2015 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Malta ligger på 76. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Malta på en 37. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Malta i 2015 var på NOK 78 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Malta til en verdi av NOK 245 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
76

Norsk utenrikshandel med Malta