Polen

Polen har en befolkning på 38 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 306 000 km2. Forventet levealder er 76 år, og med BNP per kapita på USD 12494, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 3,6%, og var på totalt USD 474,7 milliarder (nominelt).
Polen ligger på 24. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Polen på en 30. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Polen i 2015 var på NOK 16,161 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Polen til en verdi av NOK 18,672 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
24

Norsk utenrikshandel med Polen