Romania

Romania har en befolkning på 20 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 230 000 km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 8972, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 3,7%, og var på totalt USD 177,9 milliarder (nominelt).
Romania ligger på 36. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Romania på en 58. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Romania i 2015 var på NOK 1,113 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Romania til en verdi av NOK 4,063 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
36

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Romania