Slovenia

Slovenia har en befolkning på 2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 20 000 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 20713, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 2,9%, og var på totalt USD 42,7 milliarder (nominelt).
Slovenia ligger på 30. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Slovenia på en 35. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Slovenia i 2015 var på NOK 247 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Slovenia til en verdi av NOK 1,019 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
30

Norsk utenrikshandel med Slovenia