Spania

Spania har en befolkning på 46,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 500 000 km2. Forventet levealder er 82 år, og med BNP per kapita på USD 25831, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 3,2%, og var på totalt USD 1199 milliarder (nominelt).
Spania ligger på 32. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Spania på en 36. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Spania i 2015 var på NOK 12,75 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Spania til en verdi av NOK 11,096 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
32

Norsk utenrikshandel med Spania