Tsjekkia

Tsjekkia har en befolkning på 10,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 77 000 km2. Forventet levealder er 78 år, og med BNP per kapita på USD 17231, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 4,2%, og var på totalt USD 181,8 milliarder (nominelt).
Tsjekkia ligger på 27. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Tsjekkia på en 37. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Tsjekkia i 2015 var på NOK 1,452 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Tsjekkia til en verdi av NOK 6,444 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
27

Norsk utenrikshandel med Tsjekkia