GIEK har et tydelig samfunnsoppdrag: å fremme verdiskaping og sysselsetting innen norske eksportbedrifter.

Vår dialog med NFD og øvrige statlige myndigheter koordineres av en seniorrådgiver. Pga. pappapermisjon har vi ledig et 6 måneders vikariat i denne stillingen fra ca. 1. november 2017. Stillingen har utstrakt kontakt med alle avdelinger i GIEK, og rapporterer til kommunikasjonssjefen.

Hovedoppgavene for stillingen:

  • Koordinering og skriving av årsrapport (i samarbeid med andre avdelinger i GIEK)
  • Følge opp løpende rapportering til NFD, inkludert bestillinger i det årlige tildelingsbrevet
  • Bistå alle avdelinger og ledergruppen ifm policydiskusjoner, prosjekter og leveranser innen fagområdet
  • Bidra til GIEKs eksternkommunikasjon, spesielt på web

Nødvendige kvalifikasjoner:

  • Minst fem års jobberfaring
  • Erfaring med skriving av årsrapport, statsbudsjett og/eller styringsdialog i/med departement
  • Fullført mastergrad
  • Ryddighet og nøyaktighet

  • Gode samarbeidsegenskaper
  • God norsk og engelsk språkføring

Eventuell erfaring fra næringspolitikk, finans, forsikring, kommunikasjon og/eller prosjektledelse vil bli tillagt vekt.

Seksjon for kommunikasjon og departementskontakt består av fire medarbeidere med ansvar for ekstern og intern kommunikasjon i GIEK samt kontakten med Nærings- og fiskeridepartementet.

Det vil være fleksibel arbeidstid med lønn etter avtale.

Mer informasjon gis av kommunikasjonssjef Allon Groth, tlf. 932 51 124. Søknadsfrist: snarest.

Søk her.